Kontakt

Łukasiewicz Piwowar
Kancelaria Radców Prawnych spółka partnerska


ul. Władysława Łokietka 18B/3, 30-010 Kraków
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP: 6772422276

biuro@lpkancelaria.pl 

radca prawny Michał Łukasiewicz
+ 48 663 836 008,
m.lukasiewicz@lpkancelaria.pl

radca prawny Patryk Piwowar
+ 48 600 584 063,
p.piwowar@lpkancelaria.pl