Nieruchomości i inwestycje budowlane

W ramach świadczonych usług Kancelaria oferuje doradztwo prawne jak i prawno-podatkowe w zakresie obrotu nieruchomościami oraz realizacji inwestycji budowlanych. Koncentrujemy się na każdym etapie inicjowanych przez Klientów procesów inwestycyjnych,  opracowując najbardziej korzystne rozwiązania. Doradztwo w powyższym zakresie obejmuje w szczególności:


  • przygotowywanie wszelkich umów, oświadczeń, wniosków w zakresie nabywania, zbywania, przekształcania, najmu, dzierżawy nieruchomości, w tym dotyczących ustanawiania ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomościach,
  • przygotowywanie wszelkich umów  procesu budowlanego,  z zabezpieczenieminteresów reprezentowanego klienta,
  • uczestniczenie w negocjacjach,
  • audyt prawny nieruchomości,

 

  • reprezentowanie przed organami administracji publicznej lub samorządowej  oraz przed sądami we wszelkich sprawach dotyczących inwestycji budowlanych lub nieruchomości,
  • analiza ryzyk, w tym doradztwo we wszelkich aspektach podatkowych transakcji,
  • wsparcie przy wdrażaniu różnych form finansowania transakcji.