Doradztwo podatkowe

We wszystkich prowadzonych sprawach bierzemy pod uwagę aspekty podatkowe, analizując ryzyka i podstawowe konsekwencje podatkowe związane z przeprowadzanymi transakcjami. Świadczone przez nas usługi z obszaru doradztwa podatkowego obejmują w szczególności podatek od towarów i usług, podatki dochodowe oraz podatek od czynności cywilnoprawnych. We wskazanych obszarach zapewniamy m.in.:


  • pomoc w opracowywaniu pism kierowanych do organów podatkowych i skarbowych, jak również sądów administracyjnych (wnioski, odwołania, zastrzeżenia, skargi, skargi kasacyjne itp.),
  • reprezentowanie klienta w postępowaniach toczących się przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi,
  • pomoc w uzyskiwaniu urzędowych interpretacji przepisów prawa podatkowego,

 

  • planowanie podatkowe w świetle obowiązujących przepisów podatkowych,
  • sporządzanie opinii prawnych w sprawie wykładni i stosowania przepisów prawa podatkowego,
  • weryfikację pozycji podatkowej klienta i jej  zabezpieczenie z punktu widzenia obciążeń podatkowych.