Skontaktuj się z radcą prawnym!
Określ swoje potrzeby prawne i biznesowe. My zaproponujemy rozwiązanie oraz prawne wsparcie.

Kontakt do kancelarii

Wspólnie możemy więcej – zachęcamy do kontaktu!

Łukasiewicz Piwowar Kancelaria Radców Prawnych spółka partnerska

ul. Władysława Łokietka 18B/3, 30-010 Kraków

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000685118; NIP: 6772422276

biuro@lpkancelaria.pl

radca prawny Michał Łukasiewicz

+ 48 663 836 008, m.lukasiewicz@lpkancelaria.pl

radca prawny Patryk Piwowar

+ 48 600 584 063, p.piwowar@lpkancelaria.pl

×
Phone number

Email address

Address info