Prawo handlowe
i gospodarcze

Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych, w tym w szczególności w zakresie spółek prawa handlowego. Doradzamy na etapie tworzenia podmiotów gospodarczych, w tym przedstawiając najbardziej optymalną formę prawną dla zamierzonej działalności gospodarczej, jak również stanowimy wsparcie dla istniejących już przedsiębiorstw w zakresie bieżącego doradztwa prawnego we wszelkich aspektach prowadzonej działalności. Obsługa prawna adresowana jest do przedsiębiorców prowadzących działalność w ramach jednoosobowych działalności lub spółek cywilnych jak i do spółek prawa handlowego oraz struktur lub grup kapitałowych z nich utworzonych.

Szeroki zakres proponowanej obsługi prawnej w dziedzinie prawa handlowego oraz gospodarczego obejmuje w szczególności:

 • tworzenie spółek prawa handlowego,
 • kompleksowe wsparcie prawne dla wszelkich aspektów prowadzonej działalności gospodarczej,
 • doradztwo korporacyjne spółek prawa handlowego, w tym obsługę prawną organów spółek,
 • opracowywanie wszelkich dokumentów związanych z bieżącym prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym w szczególności uchwał, umów, porozumień, wewnętrznych regulaminów oraz procedur,
 • składanie wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) oraz reprezentowanie przed sądami rejestrowymi,
 • opracowywanie oraz wdrażanie optymalizacji, w tym podatkowych dla możliwości osiągnięcia założonych celów biznesowych,
 • przeprowadzanie procedur przekształcenia, łączenia, podziału spółek,
 • restrukturyzacje kapitałowe,
 • wsparcie prawne dla spółek, których akcje są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, w tym w szczególności w zakresie corporate governance jak i wypełniania obowiązków informacyjnych,
 • przeprowadzanie audytów prawnych oraz prawno-podatkowych (due diligence),
 • wsparcie prawne w przypadku kończenia, likwidacji działalności gospodarczej.

Kontakt:
radca prawny Patryk Piwowar, p.piwowar@lpkancelaria.pl

×
Phone number

Email address

Address info