Nieruchomości i inwestycje budowlane

W ramach świadczonych usług Kancelaria oferuje doradztwo prawne jak i prawno-podatkowe w zakresie obrotu nieruchomościami oraz realizacji inwestycji budowlanych. Koncentrujemy się na każdym etapie inicjowanych przez Klientów procesów inwestycyjnych, opracowując najbardziej korzystne rozwiązania.

Doradztwo w powyższym zakresie obejmuje w szczególności:

  • przygotowywanie wszelkich umów, oświadczeń, wniosków w zakresie nabywania, zbywania, przekształcania, najmu, dzierżawy nieruchomości, w tym dotyczących ustanawiania ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomościach,
  • przygotowywanie wszelkich umów procesu budowlanego, z zabezpieczeniem interesów reprezentowanego Klienta,
  • uczestniczenie w negocjacjach,
  • reprezentowanie przed organami administracji publicznej lub samorządowej oraz przed sądami we wszelkich sprawach dotyczących inwestycji budowlanych lub nieruchomości,
  • doradztwo oraz reprezentacja w sprawach roszczeń odszkodowawczych związanych ze zlokalizowaniem na nieruchomości korytarzy lub urządzeń przesyłowych,
  • audyt prawny nieruchomości,
  • analiza ryzyk, w tym doradztwo we wszelkich aspektach podatkowych transakcji,
  • wsparcie przy wdrażaniu różnych form finansowania transakcji.

Kontakt:

radca prawny Patryk Piwowar, p.piwowar@lpkancelaria.pl

×
Phone number

Email address

Address info