Zamówienia publiczne
i partnerstwo publiczno
- prywatne (PPP)

Doradztwo prawne Kancelarii w zakresie zamówień publicznych to wsparcie na etapie pozyskiwania czy też wdrażania zamówień publicznych jak i ich realizacji. W zależności od obsługiwanego podmiotu, w przypadku Zamawiających oferujemy pomoc w organizacji oraz wdrażaniu i przeprowadzaniu procedur przetargowych w sposób prowadzący do skutecznego zawarcia umowy na realizację zamówienia. Natomiast pomoc Wykonawcom skupia się przede wszystkim na formalno-prawnym przeprowadzeniu ich przez postępowanie przetargowe, celem zapewnienia spełnienia formalnych wymogów koniecznych dla udzielenia zamówienia.

Dodatkowo doradztwo Kancelarii obejmuje również inne formy współpracy sektora publicznego z prywatnym, jak choćby Partnerstwo Publiczno-Prywatne (PPP).

Usług prawne w powyższym zakresie obejmują w szczególności:

  • wsparcie w wypełnieniu formalnych wymogów procedur przetargowych, w tym przygotowanie niezbędnych dokumentów w tym zakresie,
  • pełnienie obowiązków doradcy prawnego w procedurach PPP,
  • wsparcie przy wyborze partnera prywatnego w procedurach PPP,
  • analiza, negocjowanie umów zawieranych w ramach zamówień publicznych lub PPP,
  • sporządzanie opinii prawnych w zakresie zastosowania procedur zamówień publicznych lub PPP,
  • przygotowywanie projektów umów PPP czy też umów spółek celowych tworzonych dla realizacji przedsięwzięć,
  • reprezentacja w procedurach odwoławczych.

Kontakt:

radca prawny Patryk Piwowar, p.piwowar@lpkancelaria.pl

×
Phone number

Email address

Address info