Prawo własności intelektualnej, nowych technologii, IT

Świadczone przez naszą kancelarię usługi prawne w zakresie prawa własności intelektualnej, prawa nowych technologii oraz prawa Internetu obejmują w szczególności:

  • doradztwo dla twórców oraz odbiorców oprogramowania przy sporządzaniu, negocjowaniu i zawieraniu m.in. takich umów, jak: umowa licencyjna na korzystanie z oprogramowania, umowa o stworzenie oprogramowania wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych, umowa wdrożeniowa, umowa na dostawę oprogramowania i sprzętu komputerowego, umowa na świadczenie usług rozwoju oprogramowania, umowa serwisowa, umowa depozytu kodu źródłowego,
  • przygotowywanie oraz opiniowanie regulaminów sklepów i serwisów internetowych, regulaminów konkursów i kampanii promocyjnych,
  • doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych w Internecie, w tym przygotowywanie niezbędnej dokumentacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych, reprezentacja w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO),
  • doradztwo dla podmiotów działających w branży e-commerce tj. zajmujących się sprzedażą towarów oraz świadczeniem usług za pośrednictwem Internetu.

Kontakt:
radca prawny Michał Łukasiewicz, m.lukasiewicz@lpkancelaria.pl

×
Phone number

Email address

Address info