Prawo kontraktów handlowych

Umowy
w obrocie gospodarczym

W ramach usług z obszaru prawa kontraktów handlowych zapewniamy kompleksowe wsparcie dla Klienta na wszystkich etapach dochodzenia do zawarcia umowy, w tym w szczególności:

  • dokonujemy analizy celów zawarcia danego kontraktu w obrocie gospodarczym, dopasowujemy optymalne sposoby ich osiągnięcia,
  • zapewniamy wsparcie Klienta na etapie negocjacji, składania ofert, zawierania umów przedwstępnych, przygotowywania listów intencyjnych,
  • opracowujemy i opiniujemy projekty umów zasadniczych, porozumień, ofert oraz wszelkich innych oświadczeń składanych obrocie gospodarczym,
  • przygotowujemy i wdrażamy odpowiednią strukturę zabezpieczeń prawidłowego wykonania umowy,
  • zapewniamy wsparcie w opracowaniu i wdrożeniu umów na realizację wspólnego przedsięwzięcia inwestycyjnego (joint-venture).

Kontakt:
radca prawny Michał Łukasiewicz, m.lukasiewicz@lpkancelaria.pl

radca prawny Patryk Piwowar, p.piwowar@lpkancelaria.pl

×
Phone number

Email address

Address info