Prawo pocztowe
i przewozowe

W oparciu o posiadaną wiedzę i doświadczenie oferujemy kompleksowe wsparcie prawne na rzecz operatorów pocztowych, brokerów usług kurierskich oraz innych uczestników rynku usług pocztowych – podmiotów działających na polskim rynku KEP (rynek przesyłek kurierskich, ekspresowych i paczkowych). Nasze wsparcie w zakresie prawa pocztowego i przewozowego obejmuje w szczególności:

  • identyfikację oraz dobór właściwych rozwiązań prawnych z uwzględnieniem specyfiki działalności danego podmiotu rynku KEP (operator pocztowy, podwykonawca operatora, broker usług kurierskich, przedsiębiorca doręczający przesyłki niestanowiące przesyłek pocztowych),
  • sporządzanie opinii prawnych dotyczących regulacji prawa pocztowego i przewozowego,
  • przygotowywanie projektów wszelkich dokumentów wymaganych lub dozwolonych przez prawo pocztowe, w tym regulaminów, wzorców umów, cenników, umów międzyoperatorskich oraz innych dokumentów związanych z prowadzoną działalnością w zakresie doręczania przesyłek, w ramach prowadzenia działalności pocztowej,
  • pomoc we wdrożeniu / dostosowaniu regulaminów i innych dokumentów stosowanych w obrocie na etapie rozwoju działalności operatora (np. wsparcie w przygotowaniu do transgranicznego doręczania przesyłek),
  • tworzenie wszelkich pism, wsparcie w realizacji obowiązków sprawozdawczych oraz reprezentacja operatorów pocztowych przed Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej,
  • doradztwo i reprezentacja klientów w sprawach z zakresu prawa przewozowego, w tym międzynarodowego prawa przewozowego.

Kontakt:

radca prawny Michał Łukasiewicz, m.lukasiewicz@lpkancelaria.pl

×
Phone number

Email address

Address info