Doradztwo podatkowe

We wszystkich prowadzonych sprawach bierzemy pod uwagę aspekty podatkowe, analizując ryzyka i podstawowe konsekwencje podatkowe związane z przeprowadzanymi transakcjami. Świadczone przez nas usługi z obszaru doradztwa podatkowego obejmują w szczególności podatek od towarów i usług, podatki dochodowe oraz podatek od czynności cywilnoprawnych. We wskazanych obszarach zapewniamy m.in.:

  • pomoc w opracowywaniu pism kierowanych do organów podatkowych i skarbowych, jak również sądów administracyjnych (wnioski, odwołania, zastrzeżenia, skargi, skargi kasacyjne itp.),
  • reprezentowanie Klienta w postępowaniach toczących się przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi,
  • pomoc w uzyskiwaniu indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz wiążących informacji stawkowych (WIS),
  • sporządzanie opinii prawnych w sprawie wykładni i stosowania przepisów prawa podatkowego,
    weryfikację pozycji podatkowej Klienta i jej zabezpieczenie z punktu widzenia obciążeń podatkowych.

Kontakt:

radca prawny Michał Łukasiewicz, m.lukasiewicz@lpkancelaria.pl

×
Phone number

Email address

Address info