Prawo handlowe i gospodarcze

Kompleksowa obsługa prawna podmiotów gospodarczych w zakresie spółek prawa handlowego. Doradzamy na etapie tworzenia podmiotów gospodarczych, w tym przedstawiając najbardziej optymalną formę  prawną dla zamierzonej działalności gospodarczej, jak również stanowimy wsparcie dla istniejących już przedsiębiorstw w zakresie bieżącego doradztwa prawnego, jak i prawno-podatkowego we wszelkich aspektach prowadzonej działalności.

Obsługa prawna z zakresu prawa handlowego i gospodarczego obejmuje:

 • tworzenie spółek prawa handlowego, 
 • kompleksowe wsparcie prawne dla wszelkichaspektów prowadzonej działalności gospodarczej,
 • doradztwo korporacyjne spółek prawa handlowego, w tym obsługę prawną organów spółek,
 • opracowywanie wszelkich dokumentów związanych z bieżącym prowadzeniem działalności gospodarczej, w  szczególności uchwał, umów, porozumień, wewnętrznych regulaminów oraz procedur,
 • składanie wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) oraz reprezentowanie przed sądami rejestrowymi,​​​​​​​
 • opracowywanie oraz wdrażanie optymalizacji,  w tym         podatkowych dla możliwości osiągnięcia założonych  celów biznesowych,
 • przeprowadzanie procedur przekształcenia, łączenia, podziału spółek,
 • restrukturyzacje kapitałowe,
 • wsparcie prawne dla spółek, których akcje są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, w tym na rynku regulowanym, w tym w szczególności w zakresie corporate governance,  jak i wypełniania obowiązków informacyjnych,
 • przeprowadzanie audytów prawnych oraz           prawno-podatkowych (due diligence),
 • wsparcie prawne w przypadku kończenia, likwidacji działalności gospodarczej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obsługa prawna adresowana jest do

 • przedsiębiorców prowadzących działalność w ramach jednoosobowych działalności lub spółek cywilnych
 • spółek prawa handlowego
 •  struktur lub grup kapitałowych z nich utworzonych.