Prawo własności intelektualnej, nowych technologii, IT

Świadczone przez naszą kancelarię usługi prawne w zakresie prawa własności intelektualnej, prawa nowych technologii oraz prawa Internetu obejmują w szczególności:

  • doradztwo dla twórców oraz odbiorców  oprogramowania przy sporządzaniu, negocjowaniu i zawieraniu umów licencyjnych na korzystanie z oprogramowania,  umów o stworzenie oprogramowania wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych, umów wdrożeniowych, umów na dostawy oprogramowania i sprzętu komputerowego, umów na świadczenie usług rozwoju oprogramowania, umów serwisowych oraz umów o depozyt kodów źródłowych,
  • przygotowywanie oraz opiniowanie regulaminów sklepów i serwisów internetowych, regulaminów konkursów i kampanii promocyjnych,
  • doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych w Internecie,     w tym przygotowanie niezbędnej dokumentacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych, reprezentacja w postępowaniach przed Prezesem UODO,
  • doradztwo dla podmiotów, działających w branży e-commerce tj. zajmujących się sprzedażą towarów oraz  świadczeniem usług za pośrednictwem Internetu.